A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa 24/2020 (II. 26.) számú határozatával címzetes egyetemi tanári címet adományozott az MSSZ Masters Bizottsága elnökének Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagynak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem óraadó egyetemi docensének.

A magas elismerést tanúsító Díszoklevelet 2020. 11. 23-án az egyetem rektora megbízásából Dr. Vass Gyula tű. ezredes úr az NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézet intézetvezetője adta át a kitüntetettnek. Muhoray tábornok úr laudációjában a Szenátus kinyilvánította, hogy „Az adományozott címmel a huzamos időn át végzett magas színvonalú oktató-nevelő munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. Példaértékű tudományszervező, illetve szakmai közéleti tevékenységével jelentősen hozzájárult Egyetemünk elismertségének öregbítéséhez. Szakmai tevékenysége, katasztrófavédelmi és felsővezetői tapasztalatai méltóvá teszik a címzetes egyetemi tanári cím viselésére”.

Muhoray Árpád 2002 óta oktat és vizsgáztat az Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és jogelődjeinél. Az Egyetem és a sport kapcsolatában a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség által a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2022.ben megrendezendő Súlyemelő Egyetemi Világbajnokság szervező bizottságának a tagja az MSSZ elnökének képviseletében.

Gratulálunk! További jó egészséget, sportsikereket és töretlen oktatói alkotókedvet kívánunk!

Web (2)Web (3)IMG_1104