Tisztelt Elnök Úr!
A Magyar Súlyemelő Szövetség Alapszabályának megfelelően az MSSZ szakbizottságaként működő Masters Bizottság az elmúlt 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elkészítette, azt szíves tájékoztatásul és jóváhagyásra az Ön és az MSSZ Elnöksége számára megküldöm.
1./ Az elnökség munkája
A Magyar Súlyemelő Szövetség Elnökségének támogatásával a Masters Súlyemelő Bizottság még 2005-ben alakult meg.  Jelen olimpiai ciklusra a Riói Olimpia utáni évben a Magyar Súlyemelő Szövetség bizottságaként működő Masters Bizottság ismét megválasztásra került, amely működési formájában megfelel az IWF és az MSSZ elvárásainak.
A masters férfi és női versenyzők a hazai és külföldi versenyeken saját- és egyesületük felelősségére vesznek részt. A masters versenyek szerepeltek az MSSZ éves versenynaptárában. Bizottságunk elfogadta az MSSZ elnökség állásfoglalását, a versenyzői-, vagy regisztrációs kártyás rendszer alkalmazására.
A Masters Bizottság az 2018. április 7-én az Országos Bajnokság alkalmával a betervezett éves közgyűlését a versenyt rendező BKV Előre szervezési nehézsége miatt megtartani nem tudta. A megtárgyalásra váró téma- és feladatköröket az év során ad-hoc jelleggel, a 2018 évi Masters EB-re való felkészülés során, valamint a tisztségviselők egymás közötti ügyintézése alkalmával tudtuk megvalósítani 
 
A Masters Bizottság 2018-ban a következő összetételben működött: 
elnök:                                Dr. Muhoray Árpád
tiszteletbeli elnök:             Huszka Mihály
titkár, nemzetközi felelős: Fábik Béla
bizottsági tagok:                Ádám László, Bachmann Béla, Bálint Csaba, 
                                           Kalmár Armand, Nagy Bernadette és Takács Mária
 
Az elnökség munkamódszere 2018-ban is a személyesés telefonos megbeszélés, e-mail-en való tájékoztatás, a honlapon történő információcsere voltak. 
Az MSSZ 2018 évi közgyűlésén Dobos Imre elnök úrral egyeztetve a masters súlyemelők előző évi eredményeit módunk volt bemutatni a kiadott írásos anyagban, illetve a Masters EB szervezése érdekében szót kapott Fodor Emese Masters EB társrendezőnő.
Az MSSZ Honlapon és a Masters Honlapon tájékoztatást adtunk a 2018-ben megrendezett versenyekről, eredményekről, a Masters VB-ről, az Európa Bajnokságról, a nevezési lehetőségekről.
A nemzetközi versenyekre a részvétel szervezését Fábik Béla titkár úr az elmúlt évben is precízen, odaadással végezte. Eredményesen tartottuk a kapcsolatot Bill Bartonnal és Denise Offermannal a World és European Masters Committee elnökével, főtitkárával.  
A MAFC az MSSZ és az MSSZ Masters Bizottsága támogatásával vállalta a 2018. évi Masters Súlyemelő EB megrendezését az Ózd SK. társrendezőségével.
A masters korú súlyemelők aktívan részt vesznek az MSSZ versenybírói karának munkájában. A Masters Bizottság költségvetési kerettel 2018-ben sem rendelkezett.  
A masters súlyemelők megbecsülését jelzik az MSSZ-től, vagy szűkebb környezetükben, a közéletben, városukban, klubjaikban kapott elismerések, melyekről és a versenyeken elért eredményekről az MSSZ Honlapja, a megyei és városi újságok, internetes lapok is tudósítottak.
2./ Versenyek
2018. évi Országos Masters Súlyemelő Bajnokság
Az elmúlt évben április 7-én rendeztük meg Budapesten a BKV Előre Sportcsarnokában teltházas nézőtérrel a 2018. évi Országos Masters Súlyemelő Bajnokságot. A súlyemelő klubok, szakosztályok vezetése közel 100 főt nevezett a viadalra. Legtöbben rendelkeztek versenyzői kártyával, néhányan azonban a regisztrációs kártyát váltották ki, annak bemutatásával tettek eleget az MSSZ részvételre vonatkozó döntésének. 
A versenyt meglátogatta Dr. Varga Miklós úr, nyugalmazott vízügyi miniszter, az MLSZ volt elnöke is.
A verseny megrendezését az MSSZ támogatta. A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) 2017. január 1-i szabálymódosítása szerint a mastersek most is úgy versenyeztek, miszerint egy-egy súlycsoporton belül egyforma teljesítmény alapján nem a könnyebb testsúlyú, hanem aki ugyanazt az eredményt előbb érte el az lett a jobb, – illetve összetettben is az került előbbre, aki a lökések után az összetett eredményt előbb érte el 
A versenyeredmények megtekinthetők az MSSZ honlapján.
 a 2018. évi  XXVII. Férfi  és női Masters Súlyemelő  Európa Bajnokság  
2018. június 16-tól 23-ig Budapesten a Műszaki Egyetemi Sportcsarnokban került megrendezésre a 2018. évi, egyben a XXVII. Masters Súlyemelő Európa Bajnokság.  A verseny megrendezését a MAFC Súlyemelő Szakosztálya még 2016-ban kezdeményezte, a kezdeményező dokumentumot aláírták Dobos Imre az MSSZ elnöke és Dr. Muhoray Árpád a Masters Bizottság elnöke is, tehát az EB rendezési jogának elnyeréséhez támogatást nyújtott a Magyar Súlyemelő Szövetség és az Országos Súlyemelő Masters Bizottság, melynek végleges odaítélésére a 2017 évi svédországi Halmstadban megrendezett Masters Súlyemelő EB-n került sor. 
A megrendezés követelményeit (Memorandum of understanding) az EMWC időben megküldte, annak fordítását, illetve az EMWC vezetőkkel történt halmstadi megbeszélés jegyzőkönyvét Dr. Muhoray Árpád a Masters Bizottság elnöke közreadta. A verseny előkészítésére Szervező Bizottság került létrehozásra, amely alapvetően csak 2 ülést tudott tartani, majd az előkészületeket a MAFC Súlyemelő Szakosztály elnöke a társrendező Ózdi SFK vezetőjének bevonásával saját hatáskörben intézte, tartotta a kapcsolatot az EMWC elnökével, főtitkárával, az IWF elnökségével, az MSSZ elnökével, főtitkárával, Szűcs Endrével, a közreműködő Soroksári Súlyemelő Klub elnökével, – munkájára a szervező bizottsági tagoknak megküldött számtalan e-mail másolatból lehetett következtetni.
A verseny helyszínéül a MAFC Bertalan Lajos utcai Sport komplexuma lett kijelölve, egyben szűk keresztmetszetként számolva a versenyre kiválasztott két tornacsarnok parketta padozatának szilárdságával. 
Az Európa Bajnokság részére a rendezők az elvárt honlapot elkészítették, arról az angol nyelvű tájékozódás lehetősége mindenki számára biztosított volt Budapestről, a versenyhelyszínről, szállás lehetőségekről, étkezésről, edzésről, a főváros nevezetességeiről, a közlekedésről.
2018. január 30-án Kalmár Armand szervezőbizottsági elnök kezdeményezésére Dr. Aján Tamás IWF elnök úr sportbaráti látogatáson fogadta a 2018. évi Masters Súlyemelő EB szervező bizottságának Kalmár Armand, Dr. Muhoray Árpád, Dr. Mészáros Csaba és Fekete József összetételű delegációját. A szervező bizottság elnöke és a jelen levők tájékoztatták Elnök Urat a Masters Súlyemelő EB előkészítésének helyzetéről, az elvégzett munkáról, a hátralévő feladatokról. Meghívták Dr. Aján urat az EB rendezvényeire, felkérték különdíj adományozására. 
Az MSSZ Masters Bizottsága február 7-én és május 26-én az MSSZ honlapján felhívást tett közzé a regisztráció szabályára, lépéseire, amelyet teljes mértékben elektronikusan kellett most megtenni, úgyszintén a 115 Euro nevezési díj banki átutalását is, illetve tájékoztatott az egészségügyi TUE engedély rendjével kapcsolatban. Az elektronikus jelentkezés mellett a nemzeti szövetség részéről igazolni kellett írásban az EMWC számára minden jelentkező hitelességét, ezt Fábik Béla titkár úr intézte.
 
Az EB hivatalos támogatói a MAFC felsorolási rendjében a következők voltak: KE-Tech LTD, ELEIKO, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), BME Sportcentrum, Magyar Súlyemelő Szövetség, Emberi Erőforrás Minisztérium, Bp. XI. Újbuda kerület, MAFC, Ózdi Súlyemelő és Fitness Club.
Az EMWC elnökségét a repülőtéren a MAFC fogadta, őket végül a versenyhelyszínhez közel, a Danubius Hotel Flamencóban a delegáció szintjének megfelelő körülmények között helyezte el, szállításukhoz gépjárművet biztosított.
Valamennyi versenyző a regisztrációkor egy feliratos trikót, 1 üveg EB feliratos bort és nyakba akasztható névre szóló kártyát kapott. Sajnos a senior versenyzők korábbi dopping vétségei miatt az IWF eltiltás következtében több európai ország nem vehetett részt a budapesti Masters Európa Bajnokságon.
A 16-án tartott ünnepi megnyitón jelen volt Dr. Aján Tamás úr, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöke, az IWF igazgatói Móra Anikó és Ádámfi Attila, beszédet mondott a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora Prof. Dr. Józsa János és az Európai Masters Súlyemelő Szövetség elnöke Bill Barton. Valamennyien üdvözölték a budapesti EB-t, jó versenyzést, sikereket kívántak a résztvevőknek. A hivatalos megnyitót az ózdi néptánc csoport művészi előadása tette még hangulatosabbá. 
Sportdiplomáciailag kevésbé értelmezhető viszont, hogy a Szervező Bizottság elnöke Kalmár Armand a megnyitón elsődleges támogatóit az MSSZ elnökét, vagy képviselőjét, a Masters Bizottság elnökét nem üdvözölte és nem is üdvözöltette a többi sport, vagy önkormányzati vezető között.
A versenydobogó és a versenysúlyzó, a bemelegítő helyiség 6 súlyzója és platformja az ELEIKO cég gyártmánya volt, a dobogó mögötti molinó ötletes dekorativitást kölcsönzött. A versenyen végig a szólítás angol nyelven, az egészségügyi és rendészeti biztosítás, a lapozás, a funkcionális területek kordonozással való elválasztása meg volt szervezve. A nézőtéren gyakran volt teljes teltház. 
A dopping ellenőrök az EB folyamán végig a helyszínen tevékenykedtek. Funkcionális helyiségek a VIP-nek, orvosnak, dopping ellenőröknek, büfé, sportbolt a helyszínen rendelkezésre álltak.
A verseny informatikáját Johann Erling úr, az EMWC elnökségi tagja biztosította, ebben hiányzott a megszokott hazai lehetőséghez képest, hogy nem lehetett a gyakorlatokat visszanézni a versenyzőknek.
A versenybírói karba számos hazai bíró jelentkezett, munkájukat Fábik Béla úr fogta össze, dotálásukat 5 Euró/ verseny, Bill Barton úr, az EMWC elnöke finanszírozta.
Eredményhirdetéskor a győztesek tiszteletére hazájuk himnuszát játszották elektronikus zászlófelvonással. Minden versenyző kapott egy Díszoklevelet az EB-n való részvételről, valamint kor és súlycsoportonként Diplomát az elért helyezés és a teljesített kg-ok feltüntetésével. Az érmeket, okleveleket legtöbbször a verseny-zsűri és a versenybíróság tagjai adták át, azok kézreadása, az oklevelek gyors megírása gördülékeny volt.
A magyar főváros kiemelten népszerű lett a kontinens masters súlyemelői számára, hisz rekord számú 554 fő versenyző nevezett a versenyekre, 391 férfi és 163 nő. A hazai versenyzők is éltek Budapest lehetőségével, mivel 41 magyar férfi és 20 magyar női versenyző jelentkezett. A versenyt a MAFC Súlyemelő Klub és az Ózdi Súlyemelő és Fitness Klub mint társrendezők együtt szervezték, kihasználva a MAFC Sportközpont  lehetőségeit, az ózdi logisztikát  a versenyhez.
Az EB-n 8-8 férfi és női súlycsoportban, a nőknél 8, a férfiaknál 10 súlycsoportban indultak a 28 országból érkezett versenyzők. Hazai versenyzőink közül 10 férfi és 7 női versenyzőnk nyerte el az Európa bajnoki megtisztelő címet. A hazai média közülük is kiemelkedőnek ítélte meg Takács Mária, Takács Erika, Triff-Árkosi Anikó, Gyurkovics Ferenc és Huszka Mihály teljesítményét, valamint úgyszintén kiemelkedett még Szuromi Tímea eredménye.
A versenykezdet előtti Technikai értekezletig nagy reményeket fűztünk a magyar férfi és női csapatok összeállításához, számítva a hazai pálya előnyére. Sajnos az összeállított férfi és női csapatok összesen 60 Eurós nevezési díját ellentétben a korábbi Kazincbarcikai Masters EB kedvező gyakorlatával szemben, – Kalmár Armand főszervező nem vállalta „anyagi nehézségeire hivatkozva”, annak befizetését viszont telefonon az MSSZ főtitkára azonnal megígérte. Így végül is csapatversenyben is el tudott Magyarország indulni, és meg is nyertük a csapatversenyeket. Meg kell említeni azt is, hogy végül a hazai nevezési díjat az MSSZ és Masters Bizottsága iránti szimpátiája okán az EMWC főtitkára Denise Offermann saját hatáskörében átvállalta.
Június 20-án a versenyhét szerdáján az EMWC megtartotta éves Kongresszusát. A betervezett napirendi pontokat a kongresszus megtárgyalta, az EMWC éves költségvetést megszavazta. A Kongresszuson az MSSZ Masters Bizottság elnöke és a Szervező Bizottság elnöke vettek részt. Döntés született, hogy a 2019. évi Masters Súlyemelő EB Finnországban Rovaniemiben lesz.
Az EMWC vezetői közül Denise Offermann főtitkár számára Takács Mária MSSZ főtitkár és Dr. Muhoray Árpád a Masters Bizottság elnöke budapesti városnézést szervezett, megtekintették a főváros nevezetességeit, a budai vár nyújtotta szép panorámát. 
Az utolsó versenynap zárásaként került megrendezésre a Záróbankett. Annak a Szervező Bizottság elnöke által a Hotel Berlinbe tervezett helyszínét az EMWC elnöksége nem fogadta el, így azt új helyszínre helyezve a La Vída Loft Rendezvényházban tartották meg. 
A Masters Súlyemelő EB költségvetésével kizárólag Kalmár Armand, a MAFC Súlyemelő Szakosztály elnöke gazdálkodott. Az MSSZ támogatásával az EMMI által biztosított 3 millió Ft-ot az MSSZ számláztatta le egyeztetve Kalmár Armanddal.  Az EMWC-től érkező nevezési díjakból származó összegeket Kalmár Armand a saját nevére nyittatott számlán fogadta, felhasználását ő intézte. A költségfelhasználás harmadik részét a befolyt támogatásokból a MAFC SK részére a MAFC Gazdasági Részleg kezelte a főszervező ellenjegyzésével, így mindhárom felhasználási irányból érkező források felhasználása, elszámolása a főszervező Kalmár Armand felelőssége, kötelessége.
A Masters Súlyemelő EB rangos eseménye volt a nemzetközi és hazai sportéletnek. A lebonyolítást jól szolgálta a társrendezős megoldás, Fodor Emese társrendező háziasszonyi szerepének a felvállalása.
A kiemelkedő kontinensviadalon a magyar masters súlyemelők jelentős sikereket értek el, a számos kiváló eredménnyel méltán öregbítették a magyar súlyemelés nemzetközi hírnevét. A versenyzők felkészülése, szorgalma, versenyszelleme példa értékű volt.  
A Masters Bizottság költségvetéssel nem rendelkezik, ezért a sportolók saját finanszírozásban, kevesek szponzorok támogatásával, de leginkább családjaik anyagi ráfordításával vettek részt a versenyeken, e téren hozzáállásuk önzetlen.
Sajnálatos, hogy más sportágak hazai masters Európa-, vagy világbajnokságaihoz viszonyítva a vezető média érdeklődését nem sikerült a szervezőnek felkelteni.
A Masters Bizottság köszönetét fejezi ki 
-a MAFC Súlyemelő Szakosztály és az Ózdi Súlyemelő FK vezetésének, tagjainak a Masters Súlyemelő EB megszervezéséért, lebonyolításáért,
-az IWF elnökének, az MSSZ elnökének, főtitkárának a rendezvény erkölcsi és logisztikai támogatásáért,
-Fábik Béla úrnak, az MSSZ Bíró Bizottság elnökének, a bírói kar tagjainak – a hazai bírók közreműködésének, vezénylésének szervezéséért,  
-őszintén gratulál a sikeresen szereplő magyar masters súlyemelőknek.
 2018. évi Masters Súlyemelő Világbajnokság
Augusztus 18-tól 25-ig a spanyolországi Barcelonában, L’Hospitalet kerületben került megrendezésre a 2018. évi Masters Súlyemelő Világbajnokság.
Megérkezésünkkor a rendezők a következő szavakkal fogadtak bennünket: „A visszaszámlálás befejeződött, városunk megnyitja kapuit önök előtt. Elismerjük az önök erőfeszítéseit, álmait, melyet a sportnak, különösen a súlyemelésnek szentelnek, ezért nagy öröm számunkra Önöket itt fogadni és végigkísérni pályafutásuk barcelonai fontos állomásán. Kívánjuk, hogy itt tartózkodásuk legyen egy felejthetetlen élmény és páratlan tapasztalat!”
L’ Hospitalet szerves része Barcelona Metropolisznak, kiváló megközelítési lehetőséggel bír a közeli repülőtérről, a 9. számú metróval, 5 vasútvonallal és 15 autóbusz járattal, magas szintű szolgáltatásokat nyújt úgy a katalán, mint a spanyol régiónak. A VB-re utazni a magyarok zömmel repülővel, de néhányan 2000 km-es autóút oda-vissza megtételével is vállalkoztak. A versenyeket követően érdemes volt néhány napot maradni és eltölteni a gyönyörű fekvésű Barcelonában és megtekinteni a város nevezetességeit.
A világbajnokság ünnepélyes megnyitóján a kerület polgármester asszonya és Denise Offermann a Masters Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöke mondtak beszédet, majd érdekességként David Melczer amerikai sportoló lépett a színpadra és énekelte el valamennyi résztvevő nemzet himnuszát.
A hatalmas jelentkező létszám (874 fő) miatt 2 dobogón került a verseny lebonyolításra 2 bírói karral, 1 zsűrivel, ELEIKO súlyzókészletekkel. A bemelegítő tér jól biztosította az előkészületeket. Edzési lehetőség a sportcsarnokban állt a versenyzők rendelkezésére. Az eredményhirdetésre külön platform lett kialakítva a versenydobogó mellett. Az érmek átadását legtöbbször a spanyol rendező bizottsági elnök adta át, a győztes versenyző nemzetének zászlója megjelent az elektronikus eredményjelző falon, a himnuszok helyett azonban egy győzelmi zenekompozíció hangzott fel mindannyiszor.
A VB-re 11 magyar férfi és 5 női masters versenyző küldte el nevezését. Valamennyi magyar versenyző alapos felkészültségről, becsvágyról, küzdeni akarásról tett tanúbizonyságot.
Eredmények: 
VB Aranyérmesek:
W45/48 kg: Kasza Adrienn
M60/62 kg: Pátrovics Géza
M60/105 kg: Gyolcsos Ferenc
M45/85 kg: Szabó Tamás
VB Ezüstérmesek:
W35/48 kg: Kollár Edit 
W40/90 kg: Bódis Szabó Katinka
M35/77 kg: Kajáry Tibor
M35/94 kg. Vaspöri Gábor
VB Bronzérmesek:
W45/58 kg: Németh Gyöngyi
M50/85 kg: dr. Rosanics Péter
M75/105 kg: Bakos Károly
VB 4. helyezettek:
M65/105 kg: Dr. Muhoray Árpád
M45/ 85 kg: Marton Endre
M45/94 kg: Bakó Attila
VB 6. helyezett
M45/77 kg: Bernthaller Ferenc
Az elért eredményekhez Dobos Imre MSSZ elnöke telefonon gratulált Barcelonába a versenyzőknek.
A világbajnokság szerdai versenynap estéjén a hagyományoknak megfelelően összehívásra került a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség Masters Bizottságának Kongresszusa, melyen az MSSZ elnöke felhatalmazása alapján hazánk képviseletében Dr. Muhoray Árpád és Pátrovics Géza vettek részt.
A kongresszust Denise Offermann IWF Masters elnök vezette le, jelen volt az IWF elnöke képviseletében Lencsér Tamás úr. Az aucklandi világjátékokról szóló és az éves beszámoló, a költségvetés elfogadását követően hosszabb vita alakult ki több kérdésben, melyekben az IWF képviselője is többször kifejtette véleményét, így  
-2018. november 1-től az IWF által bevezetett új súlycsoportok szerint kell szervezni a masters versenyeket is, ez időpontig majd az IWF Masters javaslatot fog tenni az új kvalifikációs szintekre, 
-az antidopping tevékenység a masters versenyzőknél is fontos. Sajnos a dopping vizsgálatok igen sokba kerülnek. A nemzeti szövetségek tekintsék feladatuknak az idősebb versenyzői korosztályoknál a nevelő, felvilágosító munkát a gyógyszerek használatáról, a doppingszerek tiltásáról, 
-az ez évi Masters Világbajnokságra az egyedi elektronikus rendszeren történő jelentkezés okán a VB-re történő jelentkezés 600 fő után szinte ellenőrizhetetlenné vált, ezért kellett korábban a már 800 fő feletti létszámnál lezárni azt.
Az ilyen dömpinget megelőzendő limitálni kell a létszámot, melynek lehetősége a kvalifikációs szintek emelése bizonyos kor és súlycsoportoknál, emellett a nemzeti masters bizottságok limitált létszámokat adnának meg előre, illetve a nevezés is a korábbi módon, nem egyedileg, hanem a nemzeti bizottságok által összesítve egyben történne, a nevezési díjak egyben történő egyidejű átutalásával, a valós eredmények, nevezési szintek teljesítésének igazolásával, a versenyzők hiteles elérhetőségének megadásával.  
-vitás kérdés volt még az egységes versenyöltözet értelmezése. Az USA és Kanada női versenyzői a korábbi úszó mezek viseléséért szálltak síkra, ám elfogadást nyert, hogy az IWF által szabályozott öltözet lehet csak a mérvadó. Denise Offermann felvetette, hogy a felnőtt világbajnokságokhoz hasonlóan minden nemzet versenyzője hazája válogatott mezét, melegítőjét viselje, hisz a masters versenyzők is hazájuk válogatottjaként indulnak a világbajnokságon. Most ruházat alapján sokszor nem lehetett megkülönböztetni melyik versenyző melyik országból is jött.
-a következő évek versenyhelyszínei is megszavazásra kerültek. 
A 2019-es EB: Finnország, Rovaniemi, időpont: 2019. június 12-19.
A 2019-es VB: Kanada, Montreal, időpont: 2019. augusztus 15-23.
A 2020-as VB: Németország, Obrigheim (Stuttgart mellett), időpont pontosítás alatt.
2020 utánra jelentkezett még az ausztriai Linz városa, mely a jövő évi kongresszuson kerül pontosításra. Kérdés, hogy 2020 után versenyben marad-e még az USA Utah állam Salt Lake City városa, amely alapvetően a 2020-as évre kandidált elsődlegesen, de alulmaradt szavazáskor elsődlegesen a nagy távolság miatt Németország ellenében. 
Kedves záró színfoltja volt az IWF Masters Bizottság éves kongresszusának, hogy Denise Offermann elnök tájékoztatta a jelen lévő nemzetek és az IWF képviselőit a 2018-as Masters EB Budapesten történt példás megrendezéséről. A jelen levő delegátusok hallhatták a magas elnöki értékelést, hogy Budapesten a műszaki egyetemi háttérrel megrendezett verseny sikeres volt, sportszakmailag rendezett, jó eredmények születtek, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöke, vezetése is megtisztelte az ottani ünnepélyes megnyitót és azon az IWF és az IWF Masters vezetői kölcsönösen eredményesnek ítélt sportszakmai tárgyalásokat is lefolytattak.
A kongresszuson jelen lévő magyar képviselők megköszönték az IWF Masters elnök asszony megtisztelő értékelését, aki gratulált a barcelonai magyar eredményekhez is, szívélyes búcsút véve kívánt további sikereket az egész magyart súlyemelésnek.
2018 évi Masters CSB döntő, Szabó Ferenc Emlékverseny Kazincbarcikán  
Október 20-án, Kazincbarcika adott otthont a VII. Szabó Ferenc emlékversenynek, mely ez évben egy napon került megrendezésre a Szücs Lajos versennyel. A mastersek versenye a délutáni órákban zajlott, 5 szakosztály 8 versenyzője jelent meg, hat férfi, és két nő, mely így családias hangulatot biztosított a mastersek megmérettetésének.  
Eredmények:
Kecskés Zoltán, FISZELJ SE, I hely. 200 kg 
Bakó Attila, BKV, I hely 264 kg
Török Péter, Kecskeméti TE, I. hely 260 kg
Molnár Miklós, Klub nélküli, I. hely 185 kg
Török János, Kecskeméti TE, I. hely 145 kg
Góz József, BKV, I hely 77 kg, szakítás 33 kg, összetett 77 kg új országos rekord.
Szücs Anita, Szerencs, I. hely 85 kg
Kovácsné Fábián Mária, FISZELJ SE, I. hely 74 kg
Minden versenyző aranyérmet kapott, a különdíjak is gazdára találtak.
A verseny tanulsága, hogy a masters súlyemelő sportolók legtöbbjének az idei Budapesti Masters EB volt a fő versenye, ezért most a sporttársaink közül jó néhányan már nem tudtak felkészülni a VII. Szabó Ferenc emlékversenyre. A viszonylag kevés versenyző ellenére sok jó gyakorlat volt, és nem történt sérülés sem. Bízunk benne, hogy a 2019. évi versenyre többen fognak jelentkezni.
Alpok-Adria Nemzetközi Masters Kupasorozat 
2018. október 20-án az olaszországi Venetóban 5 csapat – köztük a ZTE SK – indult a 18. Alpok Adria Masters súlyemelő-viadalon. 
Az egerszegiek mellett az olasz Veneto és Friuli Venezia Giulia, az osztrák Niederösterreich tartomány, valamint Bosznia-Hercegovina csapata szállt harcba a helyezésekért. A ZTE-SK masters súlyemelői a Zalaegerszegi Önkormányzat jóvoltából háromfős csapattal vettek részt a rangos viadalon.
Az erős nemzetközi mezőnyben, szoros verseny végén a 3. helyezésért járó kupát vehette át a ZTE SK csapata, melyben ezúttal nem indult az „örökös tag” dr. Muhoray Árpád. A négy korcsoport első hat helyezettje kapott pontot, így alakult ki a végső sorrend.
Csapatverseny, végeredmény: 1. Veneto, 2. Friuli Venezia Giulia, 3. ZTE SK, 
4. Niederösterreich, 5. Bosznia-Hercegovina. A zalai emelők egyéni eredményei, 45-54 évesek, 69 kg: 5. Papp Péter, 176 kg (83, 93). 85 kg: 2. Mihályka Tibor, 221 kg (95, 126). 65 év felett, 85 kg: 4. Ábrahám Jenő, 128 kg.
A zalai sportdelegációt Takács Tamás a ZTE SK elnöke vezette, a delegáció tagjai voltak Lőrinc István és ifj. Takács Tamás edző, valamint nemzetközi bíróként Fábik Béla, a Magyar Súlyemelő Szövetség Versenybíró Bizottság elnöke.
4./ 2019 évi kiemelkedő nemzetközi versenyek és új nevezési rendjük
a.) 2019-ra az IWF Masters Bizottsága kísérleti jelleggel új, számítógépen történő regisztrációs módszer vezetett be, mellyel az utóbbi években alkalmazott online regisztrációs programot fejlesztették tovább, beépítve néhány szigorító szempontot.
Minden résztvevő ország „Masters Chair”- nek nevezett személyt jelöl meg, aki felelős a versenyzők helyes, megadott adataiért, belépési kóddal rendelkezik a regisztrációs időszakban, jóváhagyja az ország masters versenyzőinek indulását és összegyűjti a jelentkezési díjakat (Entry fee).
A versenyző jelentkezése akkor végleges, ha ő jelzi a „Secretariat” felé, hogy az adatok helyesek és a befizetés határidőre megtörtént. 
A program visszajelez a versenyzőnek, hogy rendben vannak a megküldött adatok és egyben közli, hogy eljuttathatja a nevezési díjat a Masters „Chair”-nek, aki a Masters Bizottságunk esetében Fábik Béla titkár úr. Ekkor már az adott versenyző be van sorolva a megfelelő kor- és súlycsoportba. Véglegessé csak akkor válik, ha a pénz is időben megérkezik, ha nem, kitörli a rendszer és helyébe más kerülhet be a második körben.
Az indulók összes száma 700 fő fölé nem kerülhet.
Az adott kor/súlycsoportban a legjobbakat részesítik előnyben, rangsorolva a bejelentett „entry total” szerinti teljesítményük alapján a versenyzőket. Őket nevezik hivatalos (Authorizied) indulónak. Amennyiben megérkezett a versenyző nevezési díja, akkor fizetett induló (Paid Entrant) megnevezést kap a versenyző a rendszerben.
b.) A 2019. évi Masters VB jelentkezési lépései és határidői
A 2019. évi Masters VB augusztus 16-24 között kerül megrendezésre Montreálban (Kanada).
Regisztráció kezdete: 2019. február 1,- vége április 30.
Részvételi díj: 125 Eurónak megfelelő forint + bank költség.
Kvalifikációs periódus kezdete 2018. május 1., vége 2019. április 30. Ezen időszakban elért összetett (total) számít az online regisztráció kitöltésekor.
Április 30. a hazai ügyintéző „chair” részére is az utolsó nap az érvényesítésre.
Május 1-3 között a rendszer elkészíti a rangsort, kiértesítésre kerülnek a versenyzők, hogy fizessenek a „Chair”-nek.
Május 3-14 között a jóváhagyott master versenyzők elküldik/átadják a nevezési díjat a hazai ügyintézőnek, aki együtt küldi el az első fázisban részt vevő magyar versenyzők nevezési díját. Ezzel az un. első fázisnak vége lesz. Aki ekkor nem fizetett, törölésre kerül a meglévő listáról, nem fogadnak el tőlük további befizetéseket, kiestek az első fázisból.
Május 14-június 7. a második fázis, ekkor a rendszer elkészíti a hivatalos jelöltek névsorát.
c.) A 2019. évi Masters EB
Az idei Masters Súlyemelő Európa Bajnokságot, a finn Rovaniemi városában rendezik meg.
Helyszíne: Santasport Hotel, Ounasvaara.
Időpont: 2019. június 12-19.
A regisztráció hivatalosan január 6-tól április 30-ig tart. Kérik, hogy április 23-ig regisztráljunk a mielőbbi versenyprogram elkészítése végett.
Részvételi díj: 120 Euró+banki költség Ft-ban számolva (később meghatározva).
Kvalifikációs periódus: 2018.május 26-tól 2019. április 30-ig, melynek során az elért legjobb összetett eredmény kerül megjelölésre a regisztrációban.
Regisztráció a www.masterswlreg.com  honlapon végezhető.
 
d.) Európai Masters Játékok
Az Európai Masters Játékokat négyévente rendezik meg, melyre 2019-ben az olaszországi Torino városban kerül sor július 26 és augusztus 04 között. Az új súlycsoportok szerinti súlyemelő versenyek július 27 és augusztus 01 közötti időszakban zajlanak, helyszín a Palazzetto dello sport D’Oria  via Torino 55 Cire’ (TO).
Versenyzők és kísérőik jelentkezése, azaz a regisztrációs időszak 2019.január 01 és június 15 között van, mely egyénileg végezhető el a honlapon.
A részvétel díj a versenyzőknek 170 +5 Euró , kísérőik részére 85 Euró/fő.. A sportolóknak a díj ellenében lehetőség nyílik három sportágban is megmérettetni magukat. További ismeretek a www.torino2019emg.org térképpel is rendelkező honlapon találhatók. Szállásfoglalás (Accomodation Booking): booking* ventanagroup.it. 
5./ Összességében 
2018-ről elmondható, hogy az elkülönített anyagi forrásokkal nem rendelkező MSSZ Masters Bizottságban a masters sportolók és sportvezetők jó munkát végeztek. 
A tagságot az MSSZ Masters Honlapon alapvetően tájékoztattuk a felhívásokról, eredményekről, az eseményekről. 2018 évben versenyzőink eredményesek voltak, kiemelten a hazai EB-n. A masters sikerek jól népszerűsítik a súlyemelést, a sportos, egészséges életmódot korosztályunkban, hozzájárulnak a nemzetközi színtéren hazánk, szövetségünk, sportágunk elismertetéséhez, példaként szolgálhatnak a fiatalabbaknak.
a Masters Bizottság tervezi az elnökségének elősegíteni az április 13-i OB megrendezését, a versenyeken a jó eredmények népszerűsítését, a sportszellem további erősítését, a Masters VB-re és EB-re az újonnan meghatározott eljárási rend szerint a nevezések megküldését.
Támogatjuk korosztályunk doppingmentes felkészülését, versenyzését, az MSSZ döntését a versenyzői kártyás, vagy regisztrációs kártyás indulásokra a hivatalos versenyeken.
A Masters Bizottság köszönetét fejezi ki 2018. évi munkájának támogatásáért az MSSZ  vezetésének, a szakosztályoknak, egyesületeknek és mind azoknak akik a masters súlyemelő sport érdekében energiájukból, családi, vagy személyes költségvetésükből, szabadidejükből az elmúlt évben is nagylelkű áldozatot hoztak. 
Az MSSZ Masters Bizottság továbbra is támogatja a MSSZ és elnökének, főtitkárának munkáját, és ez évben is számítunk a Szövetség támogatására. 
 
Az MSSZ Masters Bizottsága javasolja az MSSZ elnökének és elnökségének jelen beszámoló elfogadását, valamint azt, hogy Elnökségi Ülése határozatában ismerje el a magyar masters súlyemelők 2018. évi Európa Bajnokságon, Világbajnokságon való kiváló szereplését, a legkiválóbb, aranyérmet nyert versenyzőket pedig lehetőleg név szerint is jutalmazza meg, példaképül állítva őket a fiatalabb korosztályú súlyemelő sportolóink elé.

Budapest, 2019. 01. 14.                                                                             
                                                      Tisztelettel:
                                                                                               Dr. Muhoray Árpád 
                                                                                      MSSZ Masters Bizottság elnök