Tisztelt Elnök Úr!

 

A Magyar Súlyemelő Szövetség Alapszabályának megfelelően az MSSZ szakbizottságaként működő Masters Bizottság elmúlt 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót az alábbiak szerint elkészítette, azt szíves tájékoztatásul az Ön és az MSSZ Elnöksége számára az MSSZ főtitkára útján megküldöm.

 

1./ Az elnökség munkája

Az új olimpiai ciklusra 2013. április 20-án újjáalakult a Magyar Súlyemelő Szövetség bizottságaként működő Masters Bizottság.

A Magyar Súlyemelő Szövetség Alapszabálya XIII. fejezet 32. §-ában kimondja, hogy Szövetség Elnöksége egyes szakfeladatok ellátására – állandó, vagy ideiglenes szakmai bizottságokat hozhat létre. A bizottságok működésére vonatkozó részletes szabályokat a Szövetség Elnökségének SZMSZ-e határozza meg. A Magyar Súlyemelő Szövetség Elnökségének támogatásával a Masters Súlyemelő Bizottság 2005-ben alakult meg jelenlegi formájában, amely a masters súlyemelők érdekeit képviselő, ügyeit intéző, sportszakmailag a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) szabálykönyvében leírtaknak megfelelően az MSSZ-hez tartozó önszerveződő, önfenntartó testület.

A masters férfi és női versenyzők a hazai és külföldi versenyeken saját- és egyesületük felelősségére vesznek részt. A masters versenyek szerepeltek az MSSZ éves versenynaptárában. Az Országos Bajnokság időpontjáról, a verseny kiírásáról konzultáltunk az MSSZ vezetésével.

A Masters Bizottság 2014-ben is a korábban, az olimpiai ciklusra megválasztottak szerint az alábbi összetételben működött.

elnök: Dr. Muhoray Árpád

tiszteletbeli elnök: Huszka Mihály

titkár, nemzetközi ügyek felelőse: Fábik Béla

bizottsági tagok: Ádám László

Bachmann Béla

Bálint Csaba

Nagy Bernadette

Takács Mária

Az elnökség munkamódszere a személyes megbeszélés, e-mail-en való tájékoztatás, a honlapon történő információcsere voltak.

 

Az éves közgyűlést hagyományosan az éves országos bajnokság alkalmával, 2014. március 08-ára hirdettük meg.

Napirendi pontokként

-az elmúlt évi feladatokról történő beszámolás,

-a 2014-es sportnaptári év feladatai,

-az Országos Bajnokság értékelése,

-a Magyar Masters Szövetség tagjai sorába történő esetleges belépés,

-a versenyzői-, vagy regisztrációs kártyás rendszer alkalmazása a masters bajnokságokra,

-a Kazincbarcikai Masters EB szervezésének elősegítése kerültek elfogadásra.

 

A közgyűlés jóváhagyta

-az MSSZ Elnökségnek felterjesztett elmúlt évi beszámolót.

-2014-re célul tűztük ki a kontinens viadalokon minél nagyobb létszámban való indulást.

-Kedvezőnek ítéltük volna a megalakuló Magyar Masters Szövetségbe belépni, azonban annak tagdíját fizetni bizottságunk nem tudta volna, az MSSZ erre támogatást nem adhat, ezért a tagságért nem folyamodtunk. A szervezésben való tájékozódás céljából Takács Máriát kértük fel az MMSZ alakuló ülésein azért képviselje Szövetségünket.

-Elfogadtuk az MSSZ álláspontját, hogy nyilvántartott klubkártyás, vagy regisztráció kártyás versenyzők indulhatnak a továbbiakban hivatalos Masters versenyeken.

-Állást foglaltunk az antidopping elkötelezettségünk mellett.

-Elismerésünket fejeztük ki Pátrovics Gézának az EB szervezéséért.

-Köszönetünket hangoztattuk az MSSZ elnökségének, mivel jelentős mértékben támogatta a Masters Magyar OB és a kazincbarcikai EB megrendezését, az utóbbit anyagiakkal és érmek biztosításával,

-Kifejeztük véleményünket, hogy Nagy Bernadett és a BKV Előre 2014-ben is magas színvonalon szervezte meg az OB-t.

 

Az MSSZ éves közgyűlésén Mint a Masters Bizottság elnöke szót kapva Dobos Imre elnök úrtól – beszámoltam a közgyűlés előtt a masters súlyemelők eredményeiről, a 2013-as Világjátékokon, az Európa Bajnokságon elért érmek, helyezések számáról. A mastersek eredményeit, áldozatvállalását a közgyűlés elismeréssel nyugtázta.

A 2014-es MSSZ éves közgyűlésen az MSSZ elnöke számos masters versenyzőt is megköszöntött kerek évszámos születésnap alkalmából, amely gondoskodás, figyelmesség jól esett mindenkinek.

 

A 2014. június 11-i MSSZ rendes elnökségi ülésére a Masters Bizottságot az MSSZ Elnöksége beszámoló megtételére kérte fel a Masters Európa Bajnokságról, ahol mind létszámban, mind eredményekben kiemelkedett a hazai mezőny. A beszámolót az Elnökség egyhangúlag elfogadta.

 

Az MSSZ elnökének segítségével Honlapon tájékoztatást adtunk naprakészen a megrendezendő versenyekről, az Európa és Világbajnokságról, a nevezési szintekről, a nemzetközi kupákról, Honlapunkon 2014-ben 20 alkalommal jelentettünk meg tudósítást, 2,5-ször többet mint beszámolás előtti évben. A felhívások mellett a versenyekről szóló beszámolóknak, tudósításoknak is helyet adtunk internetes elérhetőségünkön.

Néhányan kritikával illeték az elnökséget, hogy az Európa, vagy Világ Bajnokság versenynapjai után miért nincs azonnali tudósítás a honlapon a magyar érmesekről. A válasz az anyagi és informatikai lehetőségek hiányában rejlik. A versenyek önköltségesek, újságírót saját költségen nem tudunk kivinni magunkkal, így csak a kint szereplők hazaérkezése után itthon van mód megírni a tudósítást.

 

A nemzetközi versenyeken való részvétel szervezését Fábik Béla titkár úr odaadással végezte úgy a kazincbarcikai Masters Európa Bajnokság, mint a koppenhágai Világbajnokságra való kiutazás alkalmával. Eredményesen tartotta a kapcsolatot Bill Barton elnökkel és Denise Offermannal az European Masters Federation főtitkárával, küldte meg számukra a szükséges nevezéseket, kimutatásokat, nevezési díjakat. Az EWF főtitkárával a bizottság elnöke is tartotta e-mailen a kapcsolatot.

 

A kazincbarcikai EB-n Dobos Imre MSSZ elnök és a Masters Bizottság elnöke hivatalos beszélgetést folytattak Bill Bartonnal és Denise Offermannal, akik nagyon meg voltak elégedve a kazincbarcikai szervező bizottság munkájával. A nemzetközi sportvezetők is kifejezték elismerésüket a Pátrovics Géza által irányított szervező munkához, Kazincbarcika város, az MSSZ támogatásához, a versenyrendezéshez.

 

Önköltségesen részt vettem a Kazahsztánban a felnőtt súlyemelő világbajnokságon, ahol módom volt beszélgetni a magyar masters súlyemelésről Szabó Bence úrral a MOB főtitkárával, aki szintén nagyra értékelte a mastersek eredményeit. A főtitkár urat előzetesen meghívtam a 2015. évi Masters Országos Bajnokság megtekintésére.

 

A masters korú súlyemelők aktívan részt vesznek az MSSZ versenybírói karának munkájában.

 

Bizottságunk Nagy Bernadette MSSZ-ben végzett antidopping bizottsági munkáján keresztül elhivatott a doppingmentes sportolásért. Az MSSZ versenynaptárában feltüntetett meghirdetett versenyeinken mindig közöljük, hogy doppingellenőrzés is várható.

 

A Masters Bizottság költségvetési kerettel nem rendelkezik, amennyiben támogatáshoz jutna, annak felhasználását az MSSZ biztosítaná, könyveltetné, számoltatná el. Az MSSZ anyagi támogatása a masters súlyemelés szabadidő sport jellege miatt közösség számára nyújtott támogatásként volt adható.

 

Kegyelettel vettünk részt Takács István edző sporttársunk temetésén a veresegyházi temetőben és gyászmiséjén a Szent István Bazilikában.

 

2014. október 12.-én az Dobos Imre úr, az MSSZ elnöke aláírásával megküldtünk egy pályázatot a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak a Magyarországi, időskorúak aktív bevonásával megvalósuló, szabadidő hasznos eltöltésére irányuló, „jó gyakorlatok” a gyermek- és ifjúságvédelem területén témakörben.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló 1744/2013. Kormányrendelet intézkedési tervének 8.2.2. C pontjában meghatározottak szerint összegyűjti, majd népszerűsíti a gyermek- és ifjúságvédelem területén, időskorúak aktív bevonásával megvalósuló, a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló hazai „jó gyakorlatokat”.

Projektünkben központi gondolatként fogalmaztuk meg a következőket:

-a serdülő, ifjusági és junior korú versenyzők minél jobban kedveljék meg a súlyemelő sportot, az edzéseket látogatva legyen számukra biztosított a szabadidő hasznos eltöltése,

-a súlyemelő egyesületek edzői látogassák az iskolákat, toborzó munkát végezve a diákok körében, növelve az utánpótlás lehetőségét is egyben,

-az egyesületekben alkotó légkört kialakítva, valós közösségeket alkotva az edzők, sportvezetők neveljék a fiatalokat a tisztességre, kulturált viselkedési formákra, az elvégzett edzésmunka becsületére, értékére, a teljesítmény tiszteletére,

-lehetőség szerint közösen folytassanak edzéseket a masters korúak és a fiatalok, ezáltal az idősek edzőmunkájukkal, elvégzett gyakorlataik helyes technikai kivitelezésével sport módszertani példát nyújthatnak a még kiforratlan technikájú fiataloknak, a súlyemelő gyakorlatok közötti szünetekben folytatott beszélgetések pedig a fiatalok világképének kialakulásának, az erkölcs, a társadalmi normák megismerésének helyei lehetnek.

-hasonlóan fontosnak tartjuk a korosztályos versenyeken egymás versenyzését megtekinteni, drukkolni a saját csapat tagjainak, vagy Masters versenyen a „mentoroknak”,

-a Magyar Súlyemelő Szövetség az éves versenynaptár összeállításakor a fenti tényezők biztosítását szem előtt tartja, anyagi lehetőségei függvényében a rászoruló egyesületeket súlyzókkal, sportszerekkel támogatja,

-az egymás versenyeinek megtekintése, az eddigi korosztályos országos bajnokságok kiírása mellett a közös versenyzési lehetőségnek is helyt kívánunk adni, hogy egy versenyen indulhassanak a masters és a serdülő-, ifjusági- vagy junior korosztályok versenyzői, ezért az MSSZ 2015-tól országos kupaküzdelmet is tervez éves versenynaptárába.

 

2./ Versenyek:

A hazai fő verseny 2014-ban az Országos Masters Bajnokság volt, de készülve az EB-re többen erőfelmértek a zalaegerszegi Göcsej Kupán, dobogóra léptek az év második felében a Kazincbarcika által megrendezett III. Szabó Ferenc emlékversenyen, valamint az olaszországi Udinében az Alpok-Adria Masters Súlyemelő Kupán.

 

A nagy nemzetközi porondon az év során az a kazincbarcikai EB, a koppenhágai VB adták a legnagyobb kihívást.

A Masters Országos Bajnokságot és Kazincbarcikai EB-t az MSSZ támogatta anyagiakkal, az informatikai felszerelések, a Technikai Bizottság és személyzet, versenybíróság biztosításával, melyért a Masters Bizottság a köszönetét fejezi ki.

 

 

 

 

A 2014. évi Szabadidős és Masters Országos Súlyemelő Bajnokság

Az elmúlt évi Masters OB március 8-án került megrendezésre a BKV Előre sportcsarnokában.

Kiemelkedő rekordszámú 86 fő résztvevő indult, akik közül 15 fő hölgy volt.

Az OB-t a Magyar Súlyemelő Szövetség jelentős összeggel támogatta, ez is hozzájárult, hogy a Nagy Bernadette BKV vezetőedző OB Szervező Bizottsági elnök irányításával a verseny ideális feltételeket biztosított a versenyzőknek. Nőnap aktualitása kapcsán a női versenyzőket a házigazda Hudák Gábor úr a BKV Előre elnöke egy-egy csokor virággal is köszöntötte.

A Fábik Béla MSSZ Bíró Bizottság elnök vezette versenybíróság elég szigorúan ítélkezett.

 

Az előzményekről annyit, hogy az Országos Bajnokság az MSSZ éves versenynaptárának elfogadásakor időben meghirdetésre került az MSSZ Masters Honlapján, de a február 23-án éjfélig kitűzött nevezési határidő letelte után is még szép számmal akadtak jelentkezők, akik száma több mint 100 fő lett, és közülük került ki a megjelenő, mérlegelő, nevezési díjat is befizető 86 konkrét induló. A határidő utáni jelentkezések befogadását az MSSZ Technikai Bizottsága külön elbírálás után engedélyezte. Ez a többletlétszám okozta, hogy az alapvetően 4 versenybe tervezett versenynapot még egy terv szerint 17.30-kor kezdődő versennyel meg kellett toldani, és a korcsoportokat is kissé más bontásban kellett dobogóra léptetni.

 

A verseny lehetőséget adott a „Magyar Bajnok”-i cím elnyeréséhez, a legeredményesebbek pedig külön kupadíjazásban is részesültek. A BKV Előre elnöke ugyancsak egy szép kupát ajánlott fel a legjobb BKV-s versenyzőnek. A viadalon egyben a 2014. évi kazinbarcikai Masters EB-re lehetőséget kapott minden ott indulni kívánó a nevezési szint hivatalos teljesítésére. Az OB-n 67 fő, köztük 13 női versenyző adta le nevezését a Masters EB-re, fizette be a nevezési díját (22.500 Ft).

Az érdeklődés a verseny iránt jelentős volt, az esti 9 órás befejezésig nagyszámú közönség drukkolta végig a fogásokat. Megtisztelte a bajnokságot jelenlétével többek között Dobos Imre úr az MSSZ elnöke és Tarkó László úr az MSSZ elnökség tagja és számos sportbarát, rokon, ismerős, korábbi válogatott versenyző, mint Nemessányi Árpád, Máté József, Takács Mária, Huszka Mihály.

A bajnokságon Gyurkovics Ferenc „már” masters versenyzőként lépett dobogóra emelt 6 országos csúcsot, így utolérte Pátrovics Gézát az aznap felállított egyéni csúcsok számában.

A csúcsokhoz Pátrovics Géza és Gyurkovics Ferenc 6-6, dr. Rosanics Péter 5, Gyura G. 4, Orbán László 3, Kecskés Zoltán, Csengeri Kálmán és Hal Mikhaylo 2-2 és Pócza Károly 1 országos csúccsal járultak hozzá, mely mindösszesen 31 új országos rekord!

A lányoknál Simon Viktória, Nyisztor Mirjam és Szilágyi Éva 3-3, Triff-Árkosi Anikó 6, mindösszesen 15 új magyar csúcsot emeltek.

A legeredményesebb versenyzők a modifikált, életkori tényezőt is magába foglaló Sinclaír ponttáblázat alapján Csizmadia Károly (BKV Előre) és Takács Mária (REAC) lettek.

A győztesek számára az érmeket Dobos Imre MSSZ elnök, Hudák Gábor, a BKV Előre elnöke és Dr. Muhoray Árpád Masters Bizottsági elnök adták át. A gyakorlatokat a hagyományokhoz híven Szívós László fényképész is megörökítette.

2014 év Masters Súlyemelés Magyar Bajnokai

Férfiak:

M80+ 94 kg Csizmadia Károly 136 kg, BKV Előre

M80+ 62 kg Máté Ferenc 65 kg, MAFC

M75 94 kg Csány Imre 93 kg, MAFC

M70 77 kg Gyura Gábor 135 kg, MAFC

M70 85 kg Török János 163 kg, Kecskemét

M70 94 kg Szepessy László 176 kg, Ózd

M65 56 kg Kasza György 98 kg, Kecskemét

M65 62 kg Szvitok József 103 kg, MAFC

M65 77 kg Nagy Béla 114 kg, Szeged

M65 94 kg Ocskó A. Mihály 130 kg, Szeged

M65 105 kg Vörös György 144 kg, MAFC

M60 62 kg Pátrovics Géza 148 kg, Kazincbarcika

M60 85 kg Ábrahám Jenő 155 kg, Szeged

M60 94 kg Goda Gábor 137 kg, MAFC

M60 105 kg Dr. Muhoray Árpád 160 kg, ZTE

M55 85 kg Csengeri Kálmán 188 kg, MAFC

M55 94 kg Herczeg Gábor 166 kg, Kecskemét

M55 105 kg Kubánka István 148 kg, HVSE

M55 +105 kg Pócza Károly 194 kg, Tatabánya

M50 62 kg Juhász Gábor 149 kg, MAFC

M50 69 kg Varga Sándor 75 kg, KVSE

M50 77kg Hornyák József 190 kg, Kazincbarcika

M50 85 kg dr. Rosanics Péter 220 kg, Haladás VSE

M50 94 kg Báder Róbert 194 kg, Kazincbarcika

M50 105 kg Nagy Gyula 170 kg, Kazincbarcika

M50 +105 kg Molnár Miklós 207 kg, Nyíregyháza

M45 85 kg Ferenczi József 205 kg, Pécs

M45 94 kg Bertalan Zoltán 200 kg, BKV Előre

M45 105 kg Orbán László 245 kg, Haladás VSE

M45 +105 kg Magát János 220 kg, Testvériség

M40 62 kg Papp Péter 178 kg, ZTE

M40 69 kg Kecskés Zoltán 230 kg, Ózd

M40 77 kg Nagy Noel 247 kg, Kecskemét

M40 85 kg Mernyó János 250 kg, SeDE

M40 94 kg Szilágyi József 240 kg, SeDE

M40 105 kg Bakó Attila 240 kg, BKV Előre

M40 +105 kg Hal Mykhaylo 305 kg, SeDE

M35 77 kg Vodila Viktor 190 kg, Kazincbarcika

M35 85 kg Vadász Attila 160 kg, BKV Előre

M35 94 kg Kovács Attila 270 kg, Szeged

M35 105 kg Szabó Krisztián 240 kg BKV Előre

M35 +105 kg Gyurkovics Ferenc 355 kg, Pécs

 

Nők:

F45 58 kg Szilágyi Éva 78 kg BKV, Előre

F45 69 kg Triff-Árkosi Anikó 145 kg, Tatabánya

F45 +75 kg Takács Mária 169 kg, REAC

F40 48 kg Kasza Adrienn 100 kg, Kecskemét

F40 58 kg Németh Gyöngyi 125 kg, Rekard SE

F40 63 kg Kovács Andrea Katalin 70 kg, BKV Előre

F40 +75 kg Czinczás Brigitta 90 kg, BKV Előre

F35 53 kg Bencze Zsanett 106 kg, BKV Előre

F35 58 kg Vodiláné Feledi Eszter 76 kg, Kazincbarcika

F35 63 kg Simon Viktória 123 k,g BKV Előre

F35 75 kg Bódis Szabó Katinka 124 kg, FRC

 

 

Kiemelkedő magyar sikerek Kazincbarcikán a Masters Súlyemelő EB-n

2014. május 17-24 között került megrendezésre Kazincbarcikán a 22 Férfi és egyben a 24 női Masters Súlyemelő Európa Bajnokság.

Az éves jelentésben is megköszönjük Kazincbarcika városának a vendégszeretetet, a Pátrovics Géza vezette Szervező Bizottságnak az emberfeletti szervező munkáját.

Ez a viadal egyben a magyar masters súlyemelés számára soha nem látott sikert és dicsőséget hozott a résztvevők létszámát és eredményességét tekintve. Bill Barton úr, a masters Európai Bizottság elnöke is a köszönő szavak mellett csak annyi „hiányosságot” említett a helyszínre látogató Dobos Imre MSSZ elnöknek és Dr. Muhoray Árpád magyar masters bizottsági elnöknek, hogy a szervezet éves kongresszusa túl rövid idő alatt véget ért, ám nevetve tette hozzá, hogy azért, mert az is példaértékűen elő volt készítve.

A versenyek helyszíne a Kazincbarcikán az Akácfa utcai Városi Sportcentrum volt, ideális feltételeket adva a küzdelmeknek. Magában foglalta a delegációk, sportolók fogadását szolgáló regisztrációs helyiséget, az orvosi szobát, VIP szobát, mérlegelő helyiséget, modern öltözőket, a 8 sportoló egyidejű bemelegítését szolgáló edzőtermet és a versenyzésre ideális dobogót, szép versenytermet versenybírósággal, zsűrivel, sajtószekcióval, lelátóval, udvari büfével. A gépkocsik parkolásához is volt elég tér, valamint ajándékvásárlásra is nyílt lehetőség a sportcsarnok előtt. A verseny informatikáját, folyamatos internetes közvetítését az MSSZ és az EB honlapjára az MSSZ-től Berényi Ede és csapata biztosította.

Referencia rendezvényekként Kazincbarcika már eddig is otthont adott az 1999-es Masters Súlyemelő EB-nek, a 2000-2003-as Borsod-Chem Grand Prix Súlyemelő Versenyek-nek és a 2007. évi Masters Súlyemelő VB-nek.

Mértékadó honlap került beindításra angol és magyar nyelven, ahol a nevezésről, versenyről, a városról, a szállásokról, magáról a verseny menetéről mindenki tájékozódhatott. A Bill Barton, Denise Offermann és Hinrichsen Jan összetételű zsűri folyamatosan felügyelte az elég szigorú bírói kar működését.

Végül is 376 versenyző jelentkezett, köztük 67 magyar masters sportoló. A konkrétan akkreditáltak száma kissé kevesebb lett, a nevezési díj befizetése után 337 fős versenyzői létszám adódott. A résztvevő 30 európai ország közül legnagyobb nemzeti csapat a miénk, a magyaroké volt 64 fővel, utánunk jöttek a németek 59 fővel, 20-20 fővel Ausztria, Finnország majd Franciaország következett, 19 fős volt az ukrán csapat, végül a jelentősebbek közül 16-16 fős csoport képviselte Csehországot, Lengyelországot, Szlovákiát, Oroszországot és Svédországot.

A magyar veterán súlyemelők az érmek, helyezések számát tekintve, illetve a csapatversenyben is a férfiaknál és a nőknél is a legjobbak lettek.

Masters fiaink mindösszesen 12 aranyérmet, 7 ezüstöt, 5 bronzot, 10 negyedik, 8 ötödik, 5 hatodik, 1 hetedik 1 nyolcadik helyezést harcoltak ki. Az utánunk következő német férfiak csak 10 aranyéremig jutottak.

Masters hölgyeink 6 aranyéremért, 3 ezüstért, 2 bronzért és 1 negyedik helyezésért küzdöttek meg. Az aranyak számában a lányoknál a németek eggyel többet, 7-et értek el, bár nekik csak 2 ezüstjük lett, bronzot meg nem is értek el.

Európa bajnokaink lettek, férfiak: Csizmadia Károly, Török János, Szepessy László, Kasza György, Pátrovics Géza, Ferenczi József, Papp Péter, Kecskés Zoltán, Nagy Noel, Mernyó János, Gyurkovics Ferenc és Nadrai József, nők: Triff-Árkosi Anikó, Takács Erika, Kasza Adrienn, Németh Györgyi, Czincás Brigitta és Bódis Szabó Katinka.

Nagy küzdelem volt a legjobbak között a „Grand Master”, azaz a „Nagymesteri Cím” eléréséért, melyet a nőknél, bár a testsúlyi és életkori együtthatóval kiszámolt modifikált Sinclair pontok alapján 232.302 pontjával Takács Mária érhette volna el, ám mivel ő életkor és súlycsoport kategóriájában ezüstérmes volt, így az aranyérmesek között odaítélendő női nagymesteri címet másik kiválóságunk, Triff-Árkos Anikó nyerte 229.049 ponttal.

Az EB férfi nagymestere a fehérorosz Pavel Kulikovszkij lett 429.579 ponttal. E címért nagy küzdelmet vívott még két magyar, az ebben a sorrendben 2. helyezett Szepessy László 427.781 ponttal, és a negyediknek befutó Gyurkovics Ferenc 421.287 pontjával, akinek sajnos az utolsó lökésgyakorlatán múlhatott volna a megtisztelő cím. Gyurkovics Feri azért kárpótolta magát és bennünket, magyar szurkolókat, mert gyakorlatai során világcsúcs esőt zúdított ránk, melyeknek a vége 167 kg-os szakítás, 192 kg-os lökés és 359-kg-os összetett eredmény lett. Úgyszintén kiemelkedő teljesítményt mutatott be Szepessy Laci a 109 kg-os lökés világcsúcsával.

A csapatversenyben induló győztes férfi csapatunk minden tagjának gratulálunk, akik egyben valamennyien kor és súlycsoportjuk győztesei lettek. A győztes válogatottunk tagjai: Szepessy László, Nagy Noel, Mernyó János, Gyurkovics Ferenc, Csizmadia Károly, Kecskés Zoltán, Nadrai József és Pátrovics Géza voltak. A nemzetek közötti vetélkedés eredménye a következő:

  1. Magyarország 224 pont

  2. Németország 216 pont

  3. Oroszország 213 pont

  4. Franciaország 201 pont

  5. Finnország 198 pont

  6. Ukrajna 188 pont

  7. Fehéroroszország 179 pont

Az Európa bajnok női csapatunk 193 pontot ért el és Takács Marika legmagasabb Sinclair pontjával (232.302) utasította második helyre a szintén 193 pontot elérő német női válogatottat.

Az MSSZ Elnöksége és Masters Bizottsága gratulált az Európa Bajnokság színvonalas megszervezéséhez, válogatottaink győzelméhez, a győzelmeket, érmeket, helyezéseket kiharcoló magyar masters versenyzők küzdeni tudásához, sportszeretetéhez.

 

Magyar sikerek a koppenhágai Masters Súlyemelő Világbajnokságon

2014. augusztus 30-tól szeptember 6-ig került megrendezésre Koppenhágában a Sundbyosterhallen Sportcsarnokban a 30. Férfi, egyben a 21. Női Masters Súlyemelő Világbajnokság, amelyre 1 női és 10 fő férfi magyar masters súlyemelő küldte el nevezését.

A magyar súlyemelők a világversenyen 5 arany-, 1 ezüst-, 2 bronzérmet harcoltak ki, és értek el még 1 ötödik és 2 hatodik helyezést a mindösszesen 547 résztvevő (429 férfi, 118 nő) közül. Aki kiutazott az mind elszántan küzdött és vagy éremmel, vagy pontot érő helyezéssel tért haza.

Először augusztus 31.-én Takács Mária lépett dobogóra, aki magabiztos 79 kg-os világcsúcs szakítással, összetettben 175 kg-ot elérve, 20 kg-ot ráverve a második helyezettre megszerezte az aranyérmet.

A szeptember 1.-én indult Török János az M70-es kategória 85 kg-os súlycsoportjában 152 kg-mal (65, 87 kg) a harmadik helyet szerezte meg.

Szepessy László a májusi kontinensbajnoki címe után ragyogó szerepléssel az M70-es korcsoport 94 kg-os súlycsoportjában 170 kg-ot (70, 100 kg) teljesítve aranyérmes lett, eredményét a két felette levő súlycsoport győztesei sem tudták túlszárnyalni.

Szeptember 2.-án Pátrovics Géza örvendeztette meg a magyar közönséget, aki 171 kg-os (70, 91 kg) teljesítményével állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

Dr. Muhoray Árpádnak az M60-as korcsoport 105 kg-os erős mezőnyében a 163 kg-os (70, 93 kg) eredmény a tisztes helytállást, a 6. helyezést jelentette.

Varga Sándor az M50-es korcsoport 69 kg-os súlycsoportjában új országos csúcsesővel, 5 új országos csúccsal 189 kg-os (84, 105 kg) végeredményével szintén aranyérmes lett.

Szeptember 4.-én dobogóra lépett dr. Rosanics Péter, 226 kg-os (100, 126 kg) eredményével ezüstérmet érdemelt ki.

Kecskés Zoltán két új országos csúcsot is felállítva 234 kg-os (104, 136 kg) teljesítményével a dobogó legfelső fokára állhatott.

Marton Endre az M40-esek 85 kg-os súlycsoportjában 247 kg-ot teljesítve 5. lett, míg Török Péter ugyanezen korcsoport +105 kg-os súlycsoportjában erős, nagy létszámú mezőnyben a 6. helyezést érte el 263 kg-jával (118, 145 kg).

Az utolsó versenynapon induló M35-ös korosztályú 94 kg-os súlycsoportban versenyző Kovács Csaba bronzérmet szerzett.

A veterán súlyemelők ragyogó eredményeihez Dobos Imre, az MSSZ elnöke az MSSZ Elnökség nevében Koppenhágába telefonon gratulált a Masters Bizottság elnökének.

 

A felkészülés is sok-sok fizikai és lelki erőfeszítést igényelt, a mastersek örömmel edzették át a nyarat. Az egészség megőrzése, a nagyobb teljesítmény érdekében valamennyien a kihagyás nélküli edzést, felkészülést, az alapos bemelegítések, a folyamatos leterhelés módszerét választottuk.

A Masters súlyemelés általában önköltséges, a Magyar Súlyemelő Szövetség 2014-ben a közösség szempontjából jelentős összeggel támogatta a Masters Magyar Bajnokság megrendezését, úgyszintén a Kazincbarcikai Masters Európa Bajnokságot, de sem az MSSZ, sem más országbeli szövetség az egyéni masters versenyzők kiutaztatását nem tudta felvállalni. Amennyiben valaki edzővel, vagy egy rokonával együtt utazott ki, akkor 1 főre a nevezés 32.000 Ft, 2 főre a repülőjegy 173.500 Ft volt. Az akklimatizálódást, a versenynapot, egy legalább egy városnézési programot biztosító kirándulást magába foglaló 4 éjszaka 153. 500 Ft. A helyközi forgalomban 1 autóbuszjegy 1000 Ft átszámolva, az élelmiszer, étkezés 2-2,5-szörös árakon volt kapható, mint idehaza, tehát 2 főnek félmillió Ft-ban benne volt a kiutazás, a versenyzés. Úgy gondolom ezért az anyagi áldozatvállalásért minden versenyzőt, azok családját elismerés illeti.

A versenyt Koppenhágában a Sunbyosterhalléban rendezték, az Amagerbrogáde 189 sz. alatt. A sportcsarnok szép, modern létesítmény volt, nagy nézőtérrel, szépen kialakított dobogóval, mögötte reklámhordozó háttérrel. A versenydobogó mögött 8 db Eleiko súlyzókészlettel bemelegítő terem és még egy 2 dobogós oldalsó edzőhelyiség is ki lett alakítva. A próbamérlegelésnek külön helyiséget jelöltek ki, az akkreditáció, a verseny szolgálati helyiségei jól voltak elhelyezve.

Többünk véleménye szerint az akkreditációkor kapott csomagocska igen szegényesre sikerült a 2013-as torinóihoz és a 2014-es kazincbarcikaihoz képest.

A verseny jól volt megszervezve, a marshall követelménytámasztóan ellenőrzött, szabályozta a súlyra menést. A bírók általában szigorúak voltak, hamar elvették a gyakorlatokat, a szólítás dinamikus volt, az órát mindenkinek figyelnie kellett, a zsűri is szigorú volt. A versenyrendezés minősége azonban nagyban függött az éppen szolgálatban lévőktől. Előfordult, hogy a versenyzők szólítása akadozott, az emeltetések bejegyzésekor a cédulák összekeveredtek, bár amikor meg pl. egy határozott angol hölgy, Mrs. Sandra Smith irányította az eseményeket a bemelegítő helyiségben, rend volt a lelke mindennek.

Koppenhágában csak egyenes adásban volt látható a bemelegítő helyiségben minden fogás, ismétlés nem volt, a közvetítésnek a hiánya itt fennállt, a hazai szurkolók, érdeklődők képernyőn nem követhették az eseményeket.

A Világbajnokságot meglátogatták Dr. Aján Tamás úr IWF elnök képviseletében az IWF Titkárság Igazgatója Németh-Móra Anikó asszony, és a titkárság jogtanácsosa Dr. Trombitás Magdolna. Az IWF tekintélyét mutatta az a kitüntető érdeklődés, számos baráti beszélgetés, mellyel a tagországok sportvezetői az IWF vezetőkhöz fordultak a verseny alatt és szüneteiben Mr. Jan Hinrichsen Masters elnökön és Mr. Bill Barton főtitkáron kívül is.

Az Igazgató Asszony vezette IWF delegáció elismerését fejezte ki az 547 fős verseny megrendezéséhez, magasra értékelte a masters korúak példaértékű küzdeni akarását, ez elért jó eredményeket.

 

Az Éves IWF Masters Kongresszus 2014. szeptember 3-án 19.00-kor került megtartásra, melyen az MSSZ Masters Bizottságát én képviseltem.

Az IWF Masters elnöke köszöntötte a nemzetek képviselőit, az IWF delegációját, egyperces néma felállással adóztunk az elmúlt évben elhunyt masters súlyemelő versenyzőkre, sportvezetőkre, majd a főtitkár megtartotta a napirend szerinti szakmai beszámolókat. Érdekességként olvashattuk a beterjesztett anyagban, hogy a tavalyi torinói Világjátékok és Világbajnokság alkalmával az Olasz Szövetség elutasította az együttműködést a Világjátékok Szervező Bizottságával, versenyzőiknek nem javasolta a részvételt, klubjaiknak a súlyzók, felszerelések kölcsönadását a versenyre. Hát mit mondjunk erre, – a tavalyi olasz VB is remekül sikerült e „furcsa” olasz hozzáállás ellenére. A Kongresszus elfogadta a költségvetést, mely szerint a 2013-as mérleg 20.002,82 Euro volt, elköltését a szervezet szabályosan hajtotta végre. Ez végül is csökkenő tendenciát mutat, hisz a 2012-es évben még 35. 227, 25 Euró volt a bevétel és kiadás összege.

Bemutatásra került, hogy az abszolút helyezéseket eldöntő Malone-Meltzer életkori tényező a versenyeken részt vevő versenyzők valós életkorából adódóan a magasabb életkori kategóriákban meredeken növekszik.

A Női Munkacsoport külön jelentést terjesztett be az elmúlt évi munkáról, kiemelve benne a masters női versenyzők elmúlt évi helytállását.

A Kongresszuson napirendre került a 2014-évi oroszországi kazanyi Junior Világbajnokság Végrehajtó Bizottság ülésén elhangzottak alapján az is, hogy az IWF az alapszabályának megfelelően felszólította az IWF Masters Bizottságot, tekintse magát túlnyomóan az IWF felügyelete alá tartozónak. Ez megítélésünk szerint érthető, hisz az IWF életkortól függetlenül a világ teljes súlyemelő sportjának összefogója, ebbe a masters korosztály is beletartozik. Az IWF Masters Bizottság hatályos Kézikönyve (Handbook) is az alapszabályában rögzíti, hogy az egy önkéntesen, az 1989-es Masters Világjátékokon létrehozott bizottság, amely elfogadja, hogy 1994. óta az IWF egyik bizottságának státusa alatt működik. Ez tükröződik a magyar masters súlyemelés szervezeti életében, mi is így definiáltuk magunkat, hogy önkéntes szerveződés vagyunk, de egyben az MSSZ egy bizottságát képezzük.

Az IWF képviseletében Móra Anikó igazgató asszony kongresszusi hozzászólásában üdvözölte a masters eredményeket, a rendezők és a sportolók tenni akarását. Az Alapszabálynak való megfelelés érdekében a részletszabályok kidolgozására, a konzultációra hívta fel a figyelmet. Mindezek mellett az USA Masters Weightlifting vezetőjének előterjesztésére a Kongresszus tagjai egy olyan javaslatot fogadtak el, hogy a masters szabályokat a masters világbajnokságok alkalmával megtartott kongresszusokon szavazással lehessen változtatni, az IWF Technikai Bizottságával a konzultáció szerepe legyen kiemelve.

Bejelentésre, illetve jóváhagyásra kerültek a következő évek világbajnokságai:

2015. Finnország, Rovaniemi,

2016. Németország, Heinsheim,

2017. Új Zéland, Auckland (egyben Masters Világjátékok)

2018. Spanyolország, Barcelona, vagy USA Georgia állam, Savanah

2019. USA Georgia állam Savanah, ha 2018-ban mégis Spanyolországban lesz a VB.

 

III. Szabó Ferenc Masters Súlyemelő Emlékverseny, Kazincbarcika

Harmadszor rendezte meg a Kzincbarcikai Súlyemelő Szakosztály 2014. november 8-án Pátrovics Géza vezető edző szervezésével az Szabó Ferenc Súlyemelő Emlékversenyt.

A hazaiak mellett Nyíregyházáról, Szerencsről, Ózdról, Kecskemétről, Zalaegerszegről és a MAFC-ból érkeztek versenyzők, Szlovákiából Kassáról és Nagymegyerről jöttek el versenyezni – mindösszesen 23-an.

 

A kiírás szerint a Szabó Ferenc arcképével díszített, nagyszerűen kidolgozott érmeket a korcsoportok helyezettjei a Sinclair-pontokban kiszámított teljesítményük alapján kapták.

Az igényesen berendezett és feldíszített csarnokban jó hangulatú versenyen vettünk részt. Réz Attila nemzetközi bíró szólításaira fiatalos lendülettel léptek dobogóra a mastersek.

Az év végén kevesen vártak a papírforma szerint kimagasló eredményt önmaguktól. Pátrovics Géza, Török János, az ózdi Szepessy László az őszi, koppenhágai masters VB-n már teljesítették a maguk által kitűzött éves eredményeiket, azonban a közönség így is nagyra becsülte és megtapsolta az idei világbajnokok, Pátrovics Géza szakítás, Szepessy Laci lökésgyakorlatait. Értékesnek bizonyult a tisztes helytállás is, a dániai eredmény megközelítése Dr. Muhoray Árpád és Török Péter esetében.

 

Pátrovics Géza és az őt segítő masters, valamint fiatalabb korú versenyzők jó házigazdának bizonyultak a verseny előkészítésével, lebonyolításával és ezt erősítették meg a verseny végén megtartott színvonalas fogadással.

 

3./ Összességében

2014-ről elmondható, hogy az elkülönített anyagi forrásokkal nem rendelkező MSSZ Masters Bizottság, a masters sportolók eredményes munkát végeztek. A tagságot a Honlapon alapvetően tájékoztattuk a felhívásokról, eredményekről, az eseményekről. Az éves versenyeken versenyzőink eredményesek voltak, kiemelten a hazai OB-n, de leginkább a kazincbarcikai EB-n, majd a Világbajnokságon. E sikerek jól népszerűsítik a befektetett energia, a saját költségviselés megtérülését, a sportos, egészséges életmódot korosztályunkban, egyben hozzájárulnak a nemzetközi színtéren hazánk, szövetségünk, sportágunk elismertetéséhez.

2015-re a Masters Bizottság tervezi az OB támogatását, a versenyeken a jó eredmények népszerűsítését, a sportszellem további erősítését, javasolja minden versenyzőjének a világversenyeken való részvételt.

Támogatjuk korosztályunk doppingellenes küzdelmét, az MSSZ döntését a versenyzői kártyás, vagy regisztrációs kártyás indulásokra.

Ez évben is számítunk az MSSZ támogatására, egyben keressük a támogatókat.

Javasoljuk, hogy az MSSZ éves közgyűlésén 5-10 percben beszámolhassak a teljes tagság előtt a 2014-es év eredményeiről.

A Masters Bizottság köszönetét fejezi ki 2013-as munkájának támogatásáért az MSSZ Elnökségének, elnökének, társ bizottságainak, és mindazoknak akik a masters súlyemelő sport érdekében családi, vagy személyes költségvetésükből, szabadidejükből eddig is nagylelkű áldozatot hoztak.

 

Budapest, 2015. január 29.

Tisztelettel:

Dr. Muhoray Árpád

MSSZ Masters Bizottság elnök